jacaranda

Vô Thường


 

Thả hồn theo mộng lâng lâng
Thân gầy khiu khẳng mấy lần ... muốn rơi
Cành ôm chiếc Lá cuối đời
Nâng niu, bịn rịn ... nói lời chia tayThu đi cho Lá vàng bay
Đông về hỏi Lá có hay Đông về ?
Thôi thì từ giã cơn mê
Vô thường cõi ấy ... Lá về ngủ yên .


 

 

Được bạn: HB 18.11.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vô Thường"