jacaranda

Sắc Thu


 
 
 
Chiều Thu soi vạt Nắng nghiêng
Chùa xa chuông vọng ... Chim chuyền lắng nghe
Dòng Tuyền trong vắt một khe
Hoa chen giữa đá ... lá che ưu phiềnThông xanh Tóc xõa một miền
Thon thon triền dốc khoe duyên núi rừng
Bây chừ đâu phải tiết Xuân
Sương còn lạnh phủ lưng chừng lá rơiĐâu đây tiếng mỏ khóc đời
Nhắc người dương thế bằng lời nỉ non


 


 

Được bạn: HB 06.11.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sắc Thu"