Thái Anh

THỦY CHUNG


     
 
Gái ngoan trọn đạo theo chồng
Trai khôn chiều vợ một lòng thủy chung
 
Xa xôi cách trở núi sông
Lòng em luôn nhớ những mong ngày về
 
Bao năm em sống xa quê
Mà yêu thương vẫn lời thề không phai
 
Còn bao ngày rộng tháng dài
Mà tình yêu ấy chẳng phai tấc lòng
 
Đến khi đầu bạc răng long
Thủy chung ta vẫn một lòng sắt son02/9/09

Được bạn: HB 03.09.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THỦY CHUNG"