Nguyên Thạch

Ngậm ngùi.

Bến cũ.
Dòng xưa.
Luống bùi ngùi.
Phận làm bến đợi.
Hỏi gì vui.
Đò xưa lạc dấu đời viễn xứ.
Ai biết cho ai.
Chuổi ngậm ngùi.
 
Bến cũ.
Buồn trông nhng tàn phai.
Lệ tuôn dòng chảy.
Lệ u hòai.
Tháng Tư giông tố mùa bão chướng.
Hoang phế lụi tàn những đời trai.
 
Có ai.
Còn nh chốn quê nhà.
Có còn ươm giấc mộng kinh kha.
Chạnh lòng thương xót về bến cũ.
Ba mấy năm trôi.
Bóng câu qua.
 
Bến cũ.
Hòai trông.
Dấu điêu tàn.
âm thưở ấy vẫn âm vang.
Người đi quên cả lời thề hận.
Hiu hắt thời gian đời úa vàng.
 
 
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 8.4.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngậm ngùi."