jacaranda

Một ...

Một giọt buồn cũng mênh mông
Một chiếc lá úa nghe lòng ... vào Thu
Một tình yêu như ngục tù
Một con tim nát mịt mù đau thương
Một giọt sầu đủ vấn vương
Một lần cách biệt ... biết phương nào tìm ?
Một cuộc tình, như cánh chim
Một lần vỗ cánh, bao đêm đợi chờ
Một giọt hồng, ngỡ tình thơ
Một lần trao đó ... giấc mơ vụt tàn
Một đời người, cuộc tình hoang
Một đêm lầm lỡ ... đò sang bến nào ?
jacaranda

Được bạn: vdn 27.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một ..."