jacaranda

Dấu Yêu Buồn ...


Hỏi vì sao ... trời ban cho tình lỡ
Để bây chừ nức nở dưới trời thu
Hỏi vì sao mây giăng mắc sương mù
Để thơ khóc ... vì xa người yêu dấu

Đêm từng đêm buồn tôi ai có thấu ?
Nhớ nhung nào đang cào cấu từng cơn
Nếu thơ tôi có pha chút dỗi hờn
Người nên hiểu vì quá yêu nên thế ...

Bản tình ca chứa chan đầy chất Huế
Quán ven đường ...đôi chiếc ghế uyên ương
Mắt nhìn nhau, đôi ta đã ngầm thương
Nay xa cách vấn vương đường kỷ niệm

Thu lá bay rơi vàng như phù phiếm
Dấu yêu buồn ... hồn lạc kiếm tìm nhau
Mỗi thu về che giấu nỗi khát khao
Tôi nhặt lá ... ngỡ thư tình ai viết


 

Được bạn: HB 09.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dấu Yêu Buồn ..."