Nguyên Thạch

Tiếng Quê Hương

Nẻo vng ta về.
Lá vàng rơ
i.
Theo trận thu phong .
Dậy
đất tr
i.
Ta
bên này .
Mùa thu biếc.
Thầm gọi tên ngư
i.

Quê Hươ
ng ơi. 
 
Thân ta phiêu bạt .
Đã bao năm.
Em
bên kia đ
i giam cầm.
Còn bao lâu n
a chim ngân hót.
Hay niềm ảo vọng
 cõi xa xăm.
 
Dày xéo trong ta .
Vạn l
i thươ
ng.
M
n sóng bạc ngát trùng dươ
ng.
ng về mù th
m ta thầm khóc.
Một tiếng thân yêu.
Tiếng Quê hươ
ng.
 
Ta
bên nay biển Thái bình.
Luôn nhận cơ
n đ
au tiếng nhục vinh.
Gi
c về thống trị gây hn oán.

Đọa đày nưc Việt mãi điêu linh.
 
Giao mùa vàng lá.
Gọi thu sang.
Tịch liêu sươ
ng phủ nhuốm ủ vàng.
N
ng
bên nhà chiều u uẩn.
Rũ úa
đi đ
au.
Tím ngút ngàn.
Dòng
đi phiêu bạt mãi tha phương.

Đất Mẹ Quê Cha luôn vấn vương.
Hành trang trĩu n
ng ta vng bư
c.
Trọn nghĩa yêu em.
Hỡi người thương
.

 
 
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 1.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Quê Hương"