jacaranda

Ngày Của Mẹ


 


Thấp thoáng mây trời bóng trắng bay
Mẹ tôi yên nghỉ đã bao ngày
Hoa trắng buồn thiu ngày lễ mẹ
Mưa đời lất phất thấm khăn tay

Chút khói nhang thơm tiếng chuông chùa
Đơn sơ cây trái tiếng mõ khua
Quỳ đôi tay chắp con khóc mẹ
Hoa trắng cài tim ... đã mấy mùa

Tử sinh thiên ý phải luân hồi
Biết thế sao buồn vẫn trong tôi
Con tim se thắt đau khôn xiết
Tôi đã mất rồi ... mẹ của tôi ... 
 
 

Được bạn: HB 13.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngày Của Mẹ"