jacaranda

Tình Biển Venice


Venice Biển vắng bờ dài
Xôn xao hớn hở mừng ngày ai thăm
Đâu rồi mấy vạt sóng ngầm
Đâu rồi chân bước lặng thầm hôm qua

Hôm nay chỉ có chân ngà
Từ nơi Paris thật xa tìm về
Nên con sóng vỗ đê mê
Cát nâng gót ngọc hẹn thề lần sau

Người giẫm sao cát chẳng đau ?
Hay vì cát vẫn khát khao đợi chờ
Đợi người lữ khách dệt thơ
Nối tình Paris giữa bờ Venice 
 

Được bạn: VDN 21.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình Biển Venice"