jacaranda

Em Đã Trở Về


 
 
Em đã trở về trong bóng đêm
Đôi chân bước nhẹ từng bước êm
Mang theo trong gió lời kinh vọng
Như óan hờn theo giọt lệ đêm
 
Có biết lòng ta vẫn nhớ nhung
Đêm đêm gửi gió theo mịt mùng
Tìm em khắp chốn dù hư ảo
Vẫn mãi tim ta khối tình chung
 
Như dòng nước ngược chẳng gặp nhau
Bao giờ hóa mộng hết hư hao
Cho em thôi khóc đêm chờ đợi
Cho ta uống cạn giọt lệ đào
 
Ta van em nhé... xin đừng hóa
Đừng làm cát bụi cuộc tình xa
Đừng cứ hòai ôm lòng thổn thức
Để ngàn vết cứa nát tim ta
 
Em về chốn cũ thỏang hương hoa
Chờ đợi từng đêm... vẫn có ta...
 
 

Được bạn: HB 5.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em Đã Trở Về"