jacaranda

Cơn Mơ ...


 

Chào em nhé, từ nơi xa đến
Dừng neo thuyền trên bến tình thơ
Hành trang là những giấc mơ
Buồn vui trong cõi vật vờ hư vô


Nâng tay gió, ta tô mộng tím
Giấc trăng vàng cung phím tình vương
Mơ buồn giấc mộng vẫn thương
Mờ theo sương khói giữa đường lặng thinh


Khi trời sáng, là tình vụt mất
Nhiều đêm qua trở giấc nhớ nhung
Ảo mờ một bóng tình chung
Bao giờ mới vẹn để cùng yêu thương


 

Được bạn: HB 30.34.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cơn Mơ ..."