jacaranda

Đây !


 

Đây tình mẹ muôn đời tôi nhớ
Đây tình cha không cớ nào quên
Đây nghĩa anh như cánh tay bền
Đây dịu ngọt chị tôi ve vuốt ...


Còn lời em vần thi trau chuốt
Hạnh phúc làm dịu ngọt con tim
Dẫu xa nhau ... máu chảy ruột mềm
Vẫn thương lắm trong tim đó ạ ...


Giờ chân tôi miền xa đất lạ
Vẫn thì thầm tiếng mạ lúa non
Vẫn thơm hương hạt lúa cỏn con
Dòng nước chảy xoáy mòn triền dốc


Đời lữ khách ... con tim cô độc
Vần thơ đêm tiếng khóc nửa vời
Tôi nuôi nấng con tim chờ đợi
Một ngày về ôm lấy núi sông
Được bạn: HB 24.04.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đây !"