jacaranda

Của Nhau Mãi Nhé


Của nhau mãi nhé...tình thơ ơi
Đừng như giọt nắng cứ vội rơi
Mang bao lá úa theo về đất
Trơ trọi cành khô giữa đất trời
 
Bên nhau mãi nhé... ơi người thơ
Đừng như hoa tím trôi lững lờ
Lênh đênh chẳng biết nơi dừng bến
Để màu lam khói phủ lời thơ
 
Vì nhau mãi nhé... có được không?
Bên nhau dệt nốt khúc thơ lòng
Dẫu tình chẳng vẹn đời xa cách
Thơ vẫn gần nhau... dẫu ngăn sông
 
 

Được bạn: HB 24.11.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Của Nhau Mãi Nhé"