Cuộc Chiến Trên Thảo Nguyên

Đạo diễn: Akan Satayev
Diễn Viên Chính: Kuralai Anabekova , Ayan Utepbergen , Asylkhan Tolypov

Một câu chuyện kể về tinh thần kiên cường chiến đấu của con người chống chế độ nô lệ , về tình yêu và sự phản bội.


Nguồn: Tvhay.org
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 20 tháng 5 năm 2021

Bình luận về Phim "Cuộc Chiến Trên Thảo Nguyên"