Nhạc Sĩ:
Tân nhạc: Trịnh Lâm Ngân
Cổ nhạc Chưa biết
Trình Bày:
Phượng Liên , Quang Thành
Xuân Này Con Không Về

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 8 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Xuân Này Con Không Về"