Nhạc Sĩ:
Trịnh Công Sơn
Trình Bày:
Bằng Kiều
Ngày về bỗng nhớ

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Minh
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ngày về bỗng nhớ"