Nhạc Sĩ:
Dzuylynh
Trình Bày:
Dzuylynh
Nghe Tình Chao Giữa Đò Trăng

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: đông hương


em đi trên giòng, theo con nước lớn
qua đường sông rộng bằng phà tri âm
mùa này nước mặn thủy triều đêm cao
nên em phải chống chèo nghiêng phía nào ?
em đi trên giòng, bên bờ cỏ dại
níu đò em lại chờ vầng trăng hôn
hò ơi , ơi hò...
nghe tình chao giữa hồn em
gạ lời thầm kín ươm mầm duyên thơ
hò ơi , ơi hò...
em về đổ bến yêu thương
con đò xứ sở buồn vương tay người
giấc chờ vừa tuổi thôi nôi
vào đêm Thuở Ấy chạm môi riêng dành


December.5.201
2

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Nghe Tình Chao Giữa Đò Trăng"