Nhạc Sĩ:
Ngô Nguyễn Trần
Trình Bày:
Huynh Loi
Lê Đại Hành

Tiểu sử - Hùng ca
Thơ Lời: Tâm Thơ


Bắc thời phá Tống, Nam thời bình Chiêm.

Đại Hành hoàng
đế dựng nghiệp tiền Lê.


Lê Đại Hành,
hoàng đế anh minh.


Đã nhiều lần uy
dũng hiên ngang.


Cùng vua Đinh dọc
ngang sa trường.


Từng ra tay dẹp
quân tham tàn .


Vì lòng người
nên quyết đăng quang.


Lê Hoàn người
vì nước thương dân


Dẫu đời nhiều
giông bão binh đao,từng bao phiên vượt qua non ngàn.


Từng vung đao đột
xung bao thành .


Niềm hào hùng
cao ngất trong tim.


Tràn lên phá Tống,
vạn kiếp lưu danh.


Bạch Đằng, Tây
Kết, bạt sóng kinh thiên.


Triệu Phụng
Huân, Quách Quân Biện, buông đao đầu hàng.


Hầu Nhân Bảo
trước ba quân bỏ xác xa trường.


Bình Chiêm chớp
nhóang, dậy sấm phương
Nam.

Truy Bề Mi Thuế
,đoạn kiếp tướng Chiêm.


Lê Đại Hành
hoàng đế uy nghiêm, giữa bầu trời kinh cũ Hoa Lư .


Lòng bao
dung  mộ chiêu nhân tài.


Đời trung kiên
nguyện đem thân mình, cùng lòng người xây đắp non sông.


Bao đời còn mãi
nhắc vua Lê đã liều mình gìn giữ giang sơn.


Người dân nam
nguyện ghi tâm mình.


Cùng tôn vinh đại
công Lê Hoàn.


Và nghìn đời ta
quyết noi gương.


Người anh hùng
phá Tống binh Chiêm, để nghìn đời con cháu mãi ghi ơn .


 

Chép lời: Voi_Con

Nguồn: Tâm Thơ
Người đăng: CMS
Vào ngày 9 tháng 11 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Lê Đại Hành"