Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Trần Tâm
Tôi Sẽ Không Yêu

Nhạc Trẻ - Tình yêu
Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng:
Khi yêu đừng chớ tin vội vã.
Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa,
sao tôi vội quá yêu thật lòng.
Nước mắt không buồn vì hay nói với tôi rằng:
khi yêu là khổ đau ngọt đắng,
đổi lấy chữ tình là bạc trắng với nỗi sầu.
Tôi mang lầm lỡ theo một đời.
Tôi đã tin để rồi quen, lỡ yêu mới hay tình là hố sâu.
Sao em dối gian làm chi?
Nếu có ước mơ thì tôi ước một điều... tôi sẽ không yêu trọn đời.

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 16 tháng 7 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Tôi Sẽ Không Yêu"