Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Chế Linh
Cho Người Tình Nhỏ

Tân Nhạc - Tình yêu

Này người tình nhỏ, nếu em là chim
thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lồng.
Còn người tình nhỏ ước mơ gì không? Uớc mơ gì không?
Này người tình nhỏ nếu em là cây
thì tôi xin nhổ cây đem về trồng.
Còn người tình nhỏ ước mơ gì không? Ước mơ gì không?
Này người tình nhỏ, nếu em là tranh
thì tôi xin để tranh treo đầu giường.
Còn người tình nhỏ ước mơ gì không? Ước mơ gì không?
Này người tình nhỏ nếu em là mây
thì tôi không để mây bay lạnh lùng.
Còn người tình nhỏ ước mơ gì không? Ước mơ gì không?
Này người tình nhỏ, nếu em là hoa
thì tôi xin ngủ bên hoa ngoài đồng.
Còn người tình nhỏ ước mơ gì không? Ước mơ gì không?
* Này người tình ơi! Tôi gọi người tình ơi!
Chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai
Này người tình ơi! Tôi gọi người tình ơi!
Trọn đời yêu nhau, yêu cánh hoa xinh tuyệt vời.
(Hát lại từ đầu)
(Hát lại * để kết thúc)

Nguồn: VG
Lời nhạc: Ct.Ly
Người đăng: Thành Viên VNTQ
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Cho Người Tình Nhỏ"