PEARL

XƯƠNG RỒNG


Này Xương Rồng! Giữa sa mạc hoang sơ
Dẫu bão cát vẫn trơ trơ đứng vững
Nhìn mặt trời ngày đi qua đỏ lựng
Ngắm trăng ngà đêm lờ lững lên đồi.

Này Xương Rồng! Đừng nghĩ mình lẻ loi
Nơi ốc đảo cây đâm chồi nảy lộc
Và Xương Rồng kiên cường cùng gan góc
Rồi có ngày sẽ nhả ngọc đơm hoa.

Này Xương Rồng! Dù bão táp can qua
Vững chãi bám mạch nước ngầm mà sống
Cuộc đời này trải qua nhiều biến động
Mở lòng ra đón gió lộng yêu thương.

Này Xương Rồng! Khao khát và vấn vương
Niềm tin còn, hy vọng dường vô tận
Thời gian là thước đo sự lận đận
Nhưng lại là phép thử chí kiên cường.

Này Xương Rồng! Phía trước - cuối con đường
Có dòng sông xanh rì, sương thắm đẫm
Xương Rồng hỡi! cứ tiến lên thầm lặng
Sức sống bền -mảnh liệt - Xương Rồng ơi!

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "XƯƠNG RỒNG"