PEARL

CHÚT TÌNH EM GỞI THÁNG TƯ



Chào Tháng Tư - nắng hong hanh toả
Mưa đầu mùa cho thoả khát khao
Mặt đất cây lá ngạt ngào
Mùi hương hoa thoảng thanh tao dịu dàng.

Mở cửa lòng thênh thang chào đón
Những nghĩ suy, lựa chọn, đa đoan
Bên lề cuộc sống cầu toàn
Đếm sao cho xuể hao mòn tuổi xuân.

Tháng Tư về lưng chừng nỗi nhớ
Hàng cau xanh, quanh sợi tơ hồng
Thế rồi gian khó chất chồng
Đồng cam cộng khổ lòng không đổi dời

Em gởi lại những lời từ tạ
Gió Tháng Tư quàng quã mang đi
Ví mình như cánh chim di
Phong ba bão táp, ôm ghì nỗi đau.

Tháng Tư vừa đến lao xao
Em nghe thoang thoảng nghẹn ngào đâu đây.

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 4 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "CHÚT TÌNH EM GỞI THÁNG TƯ"