System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Bước Qua Dở Dang của Thi sĩ: Song Nhi - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Song Nhi

Bước Qua Dở DangĐêm nay ngồi tiễn đưa năm cũ
Nhờ gió thổi tan những muộn phiền
Ưu tư chẳng đến giữa giấc ngủ
Hai chúng mình hết rồi chữ duyên.

Lược thời gian chảy trên tóc rối
Lơi bàn tay rơi vỡ khối tình
Trả cho anh lời gian lời dối
Em trở về làm lại chính mình.

Yêu dấu bây giờ tựa lá úa
Đừng giả vờ tiếc nuối mà chi
Nếu anh chẳng còn thương em nữa
Ừ thì anh hãy cứ bước đi.

Xòe bàn tay em đón tia nắng
Mở cửa tâm hồn chào bình minh
Hình như từ xa xôi hoang vắng
Khẽ thức giấc một nụ yên bình.

Ngoài kia trời đất thênh thang rộng
Mùa dẫu đẹp rồi mùa cũng sang
Em sẽ lại yêu đương mơ mộng
Khi mỉm cười bước qua dở dang.

Song Nhi

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 1 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Bước Qua Dở Dang"