PEARL

Có Đôi Lúc


Có đôi lúc thả trôi quá khứ


Để dòng đời tư lự cuốn đi


Tham gì một chút sân si


Tâm không yên ổn, sầu bi nặng oằn.


 


Có đôi lúc phân vân trong dạ


Những lo toan hối hả đời thường


Níu chi chỉ rối tơ vương


Mà nông nổi cảnh đoạn trường trần ai.


 


Có đôi lúc đắng cay cam chịu


Nghĩ phận tằm đâu thiếu kén tơ


Dệt hoài kéo mãi ước mơ


Chỉ là khát vọng, bao giờ thành công.


 


Có đôi lúc sóng lòng xô mạnh


Thức tỉnh con tim quạnh quẽ buồn


Chút tình sót lại trào tuôn


Hoá thành vị đắng từ muôn kiếp nào.


 


Có đôi lúc nép vào góc khuất


Tìm bình yên duy nhất trong đời


Ngoài kia hoa nắng rụng rơi


Hoàng hôn tím ngắt về nơi đáy hồn.Cố đem sầu não đi chôn


Để tâm im ắng, bồn chồn qua mau


 


PEARL

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Có Đôi Lúc"