PEARL

Biển Và Ta

Sóng đôi lúc vỗ rát lòng bãi cát
Đến bạc đầu trắng xoá cuộc bể dâu
Lòng biển sâu oặn thắt những cơn đau
Nên vẫn cứ thét gào đêm giông bão.

Ta cũng thế, lắm khi cười cao ngạo
Nhìn cuộc đời hoang phế phủ rêu phong
Nuốt vào trong dòng lệ ứa lưng tròng
Vụt đứng dậy ngẩng cao đầu vui sống.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 13 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Biển Và Ta"