PEARL

Tiễn MẹCon tiễn Mẹ đi một dặm đường
Thiên thu cách biệt nẽo âm dương
Mẹ nằm ngủ mãi trong lòng đất
Con mất Mẹ rồi , vắng tình thương.
 
Mưa nhiều Mẹ có lạnh lắm không?
Ai thay áo ấm lúc trở Đông?
Ai dâng bát trà, hầu cơm bữa?
Ai chải cho Mẹ lọn tóc bồng?
 
Chỉ nghĩ thế thôi lòng con đau
Cứ như ai xát muối , ai bào
Tim con se thắt , tê tái lắm
Muốn thét to lên tận trời cao.
 
Con tiễn Mẹ đi một dặm đường
Thiên thu cách biệt nẽo âm dương
Con về ghi khắc lời Mẹ dặn
Nghe sầu dâng kín khoé mi vương.
 
PEARL 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 29 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Tiễn Mẹ"