Nhạc Sĩ:
Thanh Bình
Trình Bày:
Bạch Tuyết, Minh Vương
Hứa Hôn

Cổ Nhạc - Quê Hương
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: AmNhac
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Hứa Hôn"