Nhạc Sĩ:
Phạm Duy
Trình Bày:
Hương Lan
Đi đâu Cho Thiếp Theo Cùng

Tân Nhạc - Tình yêu


Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dzìa
Tới đây lạ xứ quen người
Trăm bề (mà) nhún nhẳn đừng cười tôi nghe
Ví dầu tình bén duyên thề
Thì xin kết bạn đền nghì trúc mai


Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó lơ
Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc
Gió nào độc cho bằng gió Gò Công
Vợ chồng son đã nuôi lòng ước mong
Thuận vợ chồng ta cùng tát biển Đông

Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó lơ

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022

Bình luận về bản nhạc "Đi đâu Cho Thiếp Theo Cùng"