Nhạc Sĩ:
Ngọc Lễ
Trình Bày:
Sài Gòn Đêm Nay

Nhạc Trẻ - Tình yêu

Đêm nay chợt thấy em qua, tay trong tay với ai.
Sài Gòn đêm nay, đêm nay oh oh...thật buồn
Em đang say đắm bên ai, em đâu hay anh đang đứng đây
Sài Gòn đêm nay, đêm nay em đã vội quên, một mối tình
Sài Gòn đêm nay em đi với ai, cho hàng cây lặng sầu
Sài Gòn đêm nay em đi với ai, con đường khuya chợt buồn

Đêm nay, đêm nay ai đón em
Đêm nay đêm nay, ai chờ em một tình yêu đã qua
Sài Gòn đêm nay em đi với ai, quên tình yêu ngày nào
Sài Gòn đêm nay em đi với ai, em vội quên một người oh oh..

Đêm nay đêm nay, biết đến đâu
Đêm nay đêm nay, biết về đâu, trên từng con phố quen
Sài Gòn đêm nay có buồn như tôi?
Đêm nay đêm nay...em có biết không?
Sài Gòn... Anh thật buồn.
Sài Gòn đêm nay...

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 11 tháng 1 năm 2006

Bình luận về bản nhạc "Sài Gòn Đêm Nay"