Nhạc Sĩ:
Ngọc Lễ
Trình Bày:
Vì Đâu

Nhạc Trẻ - Tình yêu

Sao tôi cứ mãi lặng câm
Sao tôi nước mắt trào dâng
Phong thư chia ly đớn đau
sao em cho tôi nỗi đau
Sao tôi đứng mãi trong mưa
Cơn mưa đã dứt từ lâu
Sao tôi cứ ôm bóng tối
Nước mắt vẫn rơi vẫn rơi
Vì tình yêu hay là vì người con gái ấy
Hay là vì cuộc đời này
Vì tình yêu chia lìa
Vì người con gái ây vô tình hay vì tôi
Vì ai, tôi buồn rã rời
Vì đâu chia lìa một đởi
Vì ải Vì đâu

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 11 tháng 1 năm 2006

Bình luận về bản nhạc "Vì Đâu"