Nhạc Sĩ:
Hoàng Bửu
Trình Bày:
Bằng Kiều
Ngỡ đã quên em

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Minh Trang
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ngỡ đã quên em"