Nhạc Sĩ:
Ngọc Lễ
Trình Bày:
Ngọc Lễ - Phương Thảo
Giê Su Maria

Thánh ca - Trữ tình, Êm ả

Giêsu Maria Jesu Maria
Đêm nay quanh đời chợt vắng
Đêm nay nghe lòng chợt đắng ,
đắng như tình yêu
Giêsu Maria sao con mãi u sầu
Tình yêu ôi tình yêu ! Ôi tình yêu !
Tình yêu ôi tình yêu ! Ôi tình yêu !
Tình yêu là gì ? Tình yêu là gì ? ơ...hơ..
Giêsu Maria ! Giêsu Maria

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 15 tháng 9 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Giê Su Maria"