Nhạc Sĩ:
Ngọc Lễ
Trình Bày:
Phương Thảo
Bao Giờ Xuân Về

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Có khi mùa xuân là áo mới
Có khi mùa xuân là hoa thơm
Có khi mùa xuân là ánh mắt
Có khi mùa xuân là môi hôn (a ha a ha)
Có khi mùa xuân ở xa lắm
Có khi mùa xuân chỉ quanh đây
Có khi mùa xuân là mãi mãi
Có khi mùa xuân vụt qua mau
Bao giờ xuân về, Bao giờ xuân về với em
Bao giờ xuân về, Bao giờ xuân về với em với em
Có khi mùa xuân là chút nắng
Có khi mùa xuân là cơn mưa
Có khi mùa xuân ở trên phố
Có khi mùa xuân ở trong tim (a ha a ha)
Có khi mùa xuân nhỏ nhoi lắm
Có khi mùa xuân thật mênh mông
Có khi mùa xuân là nỗi nhớ
Có khi mùa xuân chỉ là mơ
Bao giờ xuân về, Bao giờ xuân về với em
Bao giờ xuân về? Bao giờ xuân về với em với em
Mùa xuân ơi! Mùa xuân ơi! Mùa xuân ơi! . . . . .
na na na ...na na na ....

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Bao Giờ Xuân Về"