B&B
-1/2 oz (15cc) rượu Benedictine
-1/2 oz (15cc) rượu Coganac
Cách làm: Dùng ly uống rượu trái cây (cordila). rồi cẩn thận chế cho rượu Coganac nổi trên rượu Benedictine

Babbie&Special Cocktail
-1/2 oz (15cc) Sweet Cream
-1 1/2 oz (45cc) rượu Old Mr.Boston Flavored Brandy
-1/4 thìa nhỏ rượu Old Mr.Boston Dry Gin
Cách làm: Bỏ chung rượu, xóc đều với đá vụn rồi gạn vào ly uống Cocktail 3 oz (90cc)

Barrcady Cocktail
-1 1/2 oz (45cc) rượu Brandy Rum
-1/2 nước cốt quả quất (tắc)
-1/2 thìa nhỏ Grenadine
Cách làm: Đổ chung rượu, xóc đều với đá vụn rồi gạn vào cốc

Người Đăng: P.NQH€

Bình luận về Món Ăn "Cocktail"