Vật Liệu:
30 ml Crème de Cacao ( brown )
30 ml orange juice
5 ml Galliano

Cách Làm:

Cho tất cả vào mixing glass và khuấy đều (không có đá)
Cho đá bào (crushed ice) vào ly cocktail sau đó rót cocktail vào

Người Đăng: Chuột Lắc

Bình luận về Món Ăn "Cocktail Chocolate Orange Frappe"