Nhạc Sĩ:
Dân ca Nam bộ
Trình Bày:
Tô Thanh Phương
Lý Bụi Chuối

Cổ Nhạc - Quê Hương
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: AmNhac
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lý Bụi Chuối"