Nhạc Sĩ:
Dân ca Nam bộ
Trình Bày:
Thùy Trang
Lý Con Sáo sang sông

Cổ Nhạc - Quê Hương
Ai đem con sáo sang sông
Để cho, để cho con sáo (ơi người ơi !)
Sổ lồng (ơi người ơi) bay xa
Sổ lồng (ơi người ơi) bay xa
Non cao ai đắp nên cao
Bể sâu, bể sâu nhờ bởi (ơi người ơi)
Ai đào (ơi người ơi) nên sâu
Ai đào (ơi người ơi) nên sâu

Nguồn: AmNhac
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lý Con Sáo sang sông"