Nhạc Sĩ:
Bằng Kiều
Trình Bày:
Bằng Kiều
Nơi mùa thu bắt đầu

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Yến Vân
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Nơi mùa thu bắt đầu"