Nhạc Sĩ:
Liên Bình Định
Trình Bày:
Thu Hằng, Nhật Huy
Hương Tình Dâng Hiến

Thánh ca - Tình yêu
Xin dâng Cha tình hồng với bánh khiết tinh
Hương yêu thương dạt dào với trái tim son
Hợp cùng với rượu nồng hiến trước Thiên Nhan
Chúa muôn loài nhậm lấy tình con dâng tiến
Dâng lên Cha lời nguyện với suối yêu thương
Tay đan tay hòa nhịp sánh bước thuỷ chung
Cùng hiệp với rượu nồng hiến trước Thiên Nhan
Cha nhân lành nhậm lấy dủ thương cùng
1. Nguyện thề đời con mãi mãi bên nhau
Như nai kia mỏi ngóng tìm gặp suối nước
Xin dâng Cha nguyện ước sống đời tân hôn
Tháng năm dài chỉ là một thoáng qua mau
2. Mai ngày dù cho sóng gió miên man
Con tin luôn có Chúa phù trợ chăn dắt
Chỉ còn lại thỏa ước suốt đời bên nhau
Với bao là tuyệt đẹp tình yêu thanh cao

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Hương Tình Dâng Hiến"