Nhạc Sĩ:
Lm Thành Tâm
Trình Bày:
Thu Hằng, Nhật Huy
Sống Cho Người Yêu

Thánh ca - Tình yêu

1. Từ ngàn xưa Chúa thương con người
Ngày cho sống có đôi
Đời đâu chỉ sống riêng cho mình
Mà không nghĩ đến ai
Ngài đã chết hiến thân hôm nào
Vì Ngài mong anh hãy sống
Biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay
Trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời
ĐK: Chúa sẽ chúc phúc xuống cho hai người
Được luôt tha thiết yêu nhau
Trong gian truân hay lúc anh vui cười
Lòng vẫn trung tín yêu nhau
Chúa sẽ chúc phúc xuống cho dư đầy
Tình anh kiên vững không phai
Hãy sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay
Trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời
2. Rồi hôm nao Chúa thương nhân trần
Người ban cho Chúa Con
Vì yêu thương thế nhân bạc tình
Ngài hy sinh tấm thân
Để chiều nay trước tôn nhan Ngài
Ngài ban ơn cho đôi lứa
Biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay
Trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời
3.Cuộc tình ta phải đâu một ngày
Một ngày nao đó thôi
Kể từ nay sánh vai chung đường
Ngàn năm ta có nhau
Rồi thời gian bước trôi qua cầu
Nguyện lòng anh không đổi thay
Biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay
Trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Sống Cho Người Yêu"