Nhạc Sĩ:
Nguyễn Văn Trinh
Trình Bày:
Thu Hằng
Nhã Ca

Thánh ca - Tình yêu

(Hỡi bạn tình ơi, hỡi bạn tình tôi
Đến bên nhau trọn đời
Hỡi bạn tình ơi, hỡi bạn tình tôi
Hứa yêu nhau đời đời)
1. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi
Vì mùa đông đã phai tàn rồi
Mùa Xuân đến gió mới vừa sang
Mưa dứt tiếng lá hoa ngập tràn
Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở
Và chim hót vang vang bên hè (vang bên hè)
Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi
Vì hoa yêu đã khai nhụy rồi
ĐK: Hãy đến, hãy đến bên tôi
Hãy đến, hãy đên bên tôi
Để tình yêu được chúc phúc
Hãy đến, hãy đến bên tôi
Hãy đến, hãy đến bên tôi
Để tình yêu được tràn đầy
2. Bạn tình ơi, hãy đến với tôi
Để được nghe tiếng thơm ngọt ngào
Tình yêu đó đã biến hồn tôi
Để từ nay hiến thân vì người
Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc
Để Thiên Chúa thương ban ơn trời (ban ơn trời)
Bạn tình ơi hãy đến bên tôi
Vì hoa yêu đã khai nhụy rồi
(Hát lại ĐK)
Hỡi bạn tình ơi, hỡi bạn tình tôi
Sống cho nhau trọn đời

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Nhã Ca"