Nguyễn Triều Anh Tâm

Chúa không bao giờ buộc tội em đâu

em thần tượng lu mờ bên thánh giá
ta quay cuồng với cuộc thế nhiểu-nhương
cuộc tình nầy tim em thành sỏi đá,
em cho chồng được mấy giọt lệ thương?

em đừng nói em yêu ta tội lỗi,
Chúa không bao giờ buộc tội em đâu.
nghĩa lý gì một trăm lần gian dối
ân-ái nầy em trả lại ta sao?


© NguyenTrieuanhtam
adelaide, easter, tháng tư 2003

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chúa không bao giờ buộc tội em đâu"