Nguyễn Triều Anh Tâm

Samsara Cõi Ta Bà

ở đây một cõi ta-bà
xôn-xao xe ngựa, mặn-mà môi em!
thôi còn tiếc nuối gì thêm,
tấm thân ngọc-nữ đã mềm lòng ta.
thôi thì thế-sự bôn-ba,
hồng-trần ta lụy, lan-hà biển dâu!
đá kia giọt nước còn đâu!
phải chăng giọt lệ chảy vào đại-dương?
bây giờ cuộc thế nhiễu-nhương,
cuộc tình em có phấn hường lạt phai?
ta ôm ảo-mộng ban ngày
chừng ta tỉnh dậy Phật-đài chói-chang!

nguyễntriềuanhtâm
adelaide, nam úc, tháng chạp 2002
(cảm theo phim Samsara)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Samsara Cõi Ta Bà"