Nguyễn Triều Anh Tâm

Sự Hiện Diện của Hạnh Phúc


Hạnh phúc nầy đã đến,
Sự hiện diện thần tiên!
Vòng tay em trìu mến,
Tình yêu đã lộ thiên!


©
Ngày là đêm thần-thánh,
Vùng thiên-đường của ta
Thắp lên đời hiu-quạnh
Trong giấc yêu thật-thà.


©

Nầy dung-nhan ngà ngọc,
Đã mặn nồng bên nhau
Đã ân-cần mời mọc
Đã êm-đềm hiến trao.


©

Anh quen đời cay đắng,
Với môi em ngọt-ngào.
Mưa hột dài hột ngắn,
Bên ngày tháng lao-đao.


©

Mặc cho người trần-tục
Với xe cộ ngược xuôi
Chỉ một niềm hạnh-phúc
Còn nghĩa-lý trong đời!©Nguyễn Triều Anh Tâm

Úc Châu, Adelaide 

Được bạn: VDN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sự Hiện Diện của Hạnh Phúc"