Nguyễn Triều Anh Tâm

lời cuối cho tố linh
            
     ngày qua tháng lụn năm tàn
    hè đây lửa cháy tan hoang góc trời
    xuân về đất mẹ xa xôi
    cuộc đời dâu biền hợp rồi sẽ tan
    những cuộc tình cũ phai tàn
    những khuôn mặt cũ thời gian xoá mờ
em qua phố chợ bơ vơ
người quen kẻ lạ em chờ ai đây
em là tiên nữ đọa đày
làm ta điên đảo tháng ngày đảo đìên
ta giờ quên hết ưu phiền
tố linh đã hết, cuộc tình lao đao
ái ân tóc xỏa tay chào
     chuyện qua nên để lui vào lãng quên!
tố linh ta đã quên tên
lửa rừng đốt cháy một thiên tình buồn!!

         nguyễntriềuanhtâm    
    16 tháng 12 năm 2019

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "lời cuối cho tố linh"