Nguyễn Triều Anh Tâm

tuổi đời


tuổi đời hành hạ thân ta
mùa xuân bay mất ngọc ngà đã phai
 mùa đông đau nhức hình hài
mặt trời còn mọc, còn ngày yêu thương
cuộc đời một cõi vô thường
ta thèm một chút dư hương ngày nào
ngựa xa phố chợ lao xao
bầy người vồn vã đón chào với nhau
bây giờ lẫn lộn vàng thau
xá gì một chút công hầu tướng khanh
bọn người lạ cứ đua tranh
ta làm người điếc năm canh nhìn đời.

                                        nguyễn triếu anh tâm        
                        adelaide nam úc tháng 10 năm 2019

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "tuổi đời"