Nhạc Sĩ:
Jimmi J.C. Nguyễn
Trình Bày:
Jimmi J.C. Nguyễn
Anh Hùng Ca

Nhạc Trẻ - Hùng ca
Đồi núi cao, Sương buốt giá chập chờn
Người trai chí, vẫn hiên ngang
Bầu trời Việt Nam
Bốn ngàn năm tô thiên đấu tranh
Đắp xây cho đời, mát xanh ca dao
Cha mẹ vẫn còn ru
Nào nắm tay, Ta cùng đi xây đời
Dù bao thống khổ, gian nan ta nào hề chi
Giòng họ Rồng Tiên,
Những hùng anh của bao thế hệ
Hiến dâng thân mình
Vì núi sông, quê hương cho đến
Suốt nghìn sau
(Hát lại: Nào nắm tay...)

Nguồn: Vyvyi2k
Người đăng: ms
Ghi Lời: Ct.Ly
Vào ngày 20 tháng 3 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Anh Hùng Ca"