Nhạc Sĩ:
Vũ thành an
Trình Bày:
Khánh Ly
Sầu Khúc

Tân Nhạc - Tình yêu
Nhịp C, tha thiết
Còn trong tay nhau, vài giây phút cuối,
Hãy xin ghé môi người
Đừng nghe đêm vơi,
Đừng lên tiếng nói,
Sẽ tan tiếng mưa ngoài
Còn hoa bơ vơ, cài trên tóc đó,
Rồi bay với lời gió
Tiếc thương chi người đã tròn kiếp vui
Xin cánh môi hồng,
Nụ cười lần cuối cùng,
Đừng để hồn đau thắp sáng thương đời nhau,
Xin giấc mơ dài như ngày mới yêu người,
Sầu đời còn xa bước đời thiết tha,
Còn trong tay nhau,
Còn đêm mắt biếc hãy ru tiếng êm đềm
Rồi nơi vô biên,
Rồi trong cõi chết vẫn nghe tiếng mưa hiền
Còn đang xôn xao
Lệ vui ướt má,
Rồi mai cũng lạnh giá
Với đôi môi mềm nối lời lãng quên

Tuyển tập Một Ngày Cho Tình Yêu, Bạn Trẻ xuất bản 1971

Nguồn: Lời Nhạc: Dactrung
Người đăng: mọt sách
Vào ngày 7 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Sầu Khúc"