Nhạc Sĩ:
Không rõ
Trình Bày:
Tuấn Ngọc
Như giọt buồn rơi

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: TNT
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Như giọt buồn rơi"