Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Ban nhạc Bức Tường
I´m Your Stylish Man

Nhạc Trẻ - Trữ tình, Êm ả
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn:
Người đăng: ms
Vào ngày 21 tháng 3 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "I´m Your Stylish Man"